Výdajné stojany:

 

Služby spojené so servisom výdajných stojanov naša firma ponúka od roku 1979.  

Výkon servisných služieb sa skladá najmä z opráv elektrických zariadení, hydrauliky, ako aj mechanických komponentov výdajných stojanov výrobcu ADAST Adamov.  

Okrem výkonu servisných opráv ponúkame: